New Governing Body

Congratulations to the newly elected governing body – they are:

  • Oloff Cilliers:  Voorsitter
  • Caryn Basson:  Ondervoorsitter en Finansiëlekomitee
  • Maryna Porter:  Sekretaresse
  • Anton Bredell:  Borge- en Bemarkingskomitee
  • Jakoos Vermaak:  Instandhouding
  • Rienie Bekker:  Ondersteuningsdienste en Fondsinsameling
  • Eugene Duvenage:  Beleid- en Toelatingskomitee
  • Werner van Wyk:  Dissipline, Buite- Kurrikulêre en Veiligheidskomitee

Comments are closed.