Reading is essential for Learning

By Laerskool Stulting strewe ons na opvoedkundige uitnemendheid!  Daarom word die leerders aan so veel as moontlik hulpbronne bekend gestel.  Die skool se biblioteek is een van die plekke waar die leerders hulle kennis kan uitbrei.  Lees is essensieël vir leer en daarby ook ‘n aktiwiteit waartydens die leerders kan ontspan en hul verbeelding vrye teuels kan gee.

Comments are closed.